banner 910 2a

Välkommen i gemenskapen!

valkommen

Hur kan folkhögskolorna bidra till inkludering av nyanlända?


Denna fråga är utgångspunkten för rapporten ”Välkommen i gemenskapen” skriven av Lars Igeland, samordnare på Färnebo folkhögskola. Rapporten bygger på intervjuer med folkhögskollärare och rektorer som delar med sig av sina erfarenheter och förslag.


Åsa Akre från Gotlands folkhögskola berättar om hur folkhögskolan bidrog till att mobilisera föreningslivet i flyktingmottagande.
- Ta aktiva initiativ när flyktingarna kommer, vänta inte på myndigheterna.

Läs mer...

Angelägen fortbildning i Agenda 2030 för folkhögskolor

PorträttI höst genomför FSO och FOLAC en rejäl fortbildningssatsning där ett tjugotal folkhögskolor fortbildas i FN:s nya globala mål för hållbar utveckling, mer känt som Agenda 2030.

- Vi måste börja i det som ligger oss nära och det vi kan påverka själva, säger fortbildningsdagarnas ledare Susanne Hedman.

Det är lunchtid och Kista torg slumrar samtidigt som höstens första riktiga kyla har börjat bita sig fast, vilket syns på människorna som börjat bylsa på sig varmare kläder. Men inne på Kista folkhögskola, som har lokaler vid torget, är aktiviteten och värmen på högvarv.

Läs mer...

Vuxnas lärande bidrar till ett mer inkluderande samhälle

LoggaNågra av EUs stora utmaningar idag – växande ojämlikhet; arbetslöshet; ingrodd diskriminering av utsatta grupper såsom romer, flyktingar och migranter; otillräckliga baskunskaper – kan tacklas genom att fler får möjligheter att delta i vuxnas lärande.

I projektet implOED – Implementing Outreach, Empowerment an Diversity (implementera Nå ut, Egenmakt och Mångfald), där FOLAC deltar, skapar 11 organisationer som arbetar med vuxnas lärande i Europa dialog med beslutsfattare och vuxenutbildare

Läs mer...

Sida 1 av 23