banner 910 2a

Nordens folkhögskolor engagerar sig i Agenda 2030

Gruppbild"Nordens folkhögskolor vill och kan bidra till förverkligandet av FNs hållbarhetsmål, Agenda 2030, och är beredda att samarbeta med folkrörelser, myndigheter och näringsliv för att lyckas med detta". Så inleds det utalande som antogs av deltagarna  på Nordiska Folkhögskolerådets vårkonferens på Nordiska folkhögskolan i Kungälv 13-14 april om folkhögskolans roll för en globalt hållbar utveckling. 

Läs mer...

Romsk delegation från Rumänien besökte folkhögskolor i Västsverige

romsk delegation

– När ni var i Rumänien förstod jag inte riktigt vad ni pratade om men nu ser jag tydligt hur en folkhögskoleliknande utbildningsform skulle kunna spela en viktig roll för oss romer i Rumänien.
Orden är Danut Dumitris från Roma Education Fund, en av sex romska representanter för civilsamhällesorganisationer i Rumänien som besökte folkhögskolor i Västsverige i mars i år.

Läs mer...

Kvinnofolkhögskola öppnar i Halabja, Irak

BanderollDen 1 mars är det dags att officiellt inviga Amez Women Folk High School i staden Halabja, beläget i den kurdiska regionen i norra Irak. Då har undervisningen på den ettåriga barnskötarutbildningen, som är skolans första kurs, redan varit igång under en månad.

Skolan är den första folkhögskolan för kvinnor i Irak och ett resultat av några modiga kvinnors stora visioner kombinerat med ett hårt arbete. Mot alla odds, under de svåra och osäkra politiska förhållanden som nu råder i Irak har man nått målet att starta en folkhögskola och där ge en formell yrkesutbildning för kvinnor. En utbildning som är legitimerad av staten och som ger deltagarna ett yrkesbevis efter genomförd kurs.

Läs mer...

Sida 1 av 21