banner 910 2a

Arbetsgruppen "Folkhögskolan i Världen" bildad

2Grupp660På bilden: Wilhelm Björn Kävesta, Lina Remnert FSO, Mats Ehn FSO, Karin Gustavsson, Västerberg, Tomas Rosengren, Strömbäck, Jan Pettersson, Västerås, Hans Andersson, Hällefors, Paul Carlsson, Färnebo, Tina Sjölund, Löftadalen.
Dessutom medverkar Annika Beskow, Fornby, Åka Lasson, Kista, Katarina Korp och Pia Grübb, S: a Birgitta samt Mia Mjengwa Bergdahl, Karibu Tanzania

Under 2015 och 2016 har FOLAC/FSO arbetat fram en strategi för folkhögskolornas deltagande i arbetet för en globalt hållbar utveckling och presenterat förslag på hur strategin kan förverkligas. Strategin diskuterades på den konferens vi arrangerade för folkhögskolorna i maj 2016 och ett förslag därifrån var att bilda en arbetsgrupp med fokus på mål 4 och mål 5 i Agenda 2030, folkbildning och jämställdhet i utvecklingssamarbetet. Det har vi nu gjort och tagit oss namnet ”Folkhögskolan i världen”.

Läs mer...

Större vikt vid utbildning och folkbildning i regeringens förslag till nytt policyramverk för utvecklingssamarbetet.

Regeringens presenterar nu ett nytt policyramverk för Sveriges utvecklingssamarbete. Till skillnad från den tidigare biståndspolitiska plattformen är nu utbildning och forskning ett eget tematiskt område. Som motivering anför man:

”Utbildning är en mänsklig rättighet och en grundsten för demokrati, jämställdhet, jämlikhet och för möjligheten att uppnå en hållbar utveckling. Kunskap och utbildning av god kvalitet är en förutsättning för ett brett och inkluderande samhälleligt engagemang, kritiskt tänkanden och politiskt deltagande”.

I skrivelsen har man i viss mån tagit intryck av folkhögskolornas remissvar från i juni.

Läs mer...

Europeiskt folkbildningsnätverk skapat genom onlinekurs

ae pro group brusselsmeeting.jpg 750x5001

Genom anpassad användning av digitala verktyg behöver inte avstånd vara ett hinder för meningsfullt lärande eller gemensamhetsskapande i Europa. Det visar AE-PRO projektet där FOLAC och Glokala folkhögskolan deltagit tillsammans med sju andra europeiska folkbildningsorganisationer.

Läs mer...

Sida 1 av 19